Decydując się na rozpoczęcie innowacyjnej działalności gospodarczej, która wiąże się z koniecznością posiadania znacznej ilości wolnych środków finansowych, niezbędne jest przygotowanie szczegółowego biznesplanu. To narzędzie wbrew pozorom pełni wiele ważnych funkcji, gdyż jest naprawdę pomocne w kontaktach z bankiem bądź potencjalnym inwestorem. Biznesplan to spojrzenie, które obejmuje wiele kierunków rozwoju bądź skupia się w sposób jednoznaczny na konkretnym celu. Warto zapoznać się z wszystkimi aspektami dotyczącymi tego dokumentu.

Czy biznesplan różni się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa?

Z pewnością niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że biznesplan to dokument, który sporządzają nawet wielkie i znajdujące się od wielu lat na rynku przedsiębiorstwa. Jedno jest pewne, ten dokument ma za zadanie zaprezentować zarys planowanych inwestycji, rodzaj wykorzystanych narzędzi na najbliższą oraz dalszą przyszłość, a także cele, które można dzięki nim osiągnąć. Biorąc pod uwagę te czynniki, sporządzany przez różne przedsiębiorstwa biznesplan będzie skupiał się na różnych aspektach działalności jednostki.

Dlaczego biznesplan uznawany jest za jeden z ważniejszych dokumentów?

Niemniej jednak zasady oraz czynniki, do których należy przywiązać ogromną rolę, nie powinny się między sobą różnić. Najważniejszy jest przede wszystkim cel, jaki zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo. W przypadku jednostek o ugruntowanej pozycji na rynku będzie można zaobserwować również mniejsze bądź większe cele poboczne. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku nie chodzi tylko o treść, ale również możliwe do osiągnięcia efekty. Wbrew pozorom ten dokument nie zawsze będzie zawierał podobne elementy. Większość z nich zależy od rodzaju podejmowanych inwestycji, niezbędnych do realizacji przyjętych celów narzędzi czy też horyzontu czasowego.

Biznesplan – dlaczego w ogóle go sporządzamy?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie odnośnie tego, jaki jest cel sporządzania tak szczegółowego dokumentu, który znany jest również pod nazwą biznesplan. Oczywiście przesłanki mogą być różne, jednak należy wziąć pod uwagę zakres i horyzont czasowy, a także kierunek niezbędnych do podjęcia działań.

Horyzont czasowy to okres, na jaki został sporządzony konkretny plan. Może on obejmować swoim zasięgiem kilka miesięcy, kwartał, a nawet rok. Biznesplan ma jeden finalny cel, który dotyczy wysokości możliwego do osiągnięcia w przyszłości zysku. Z kolei pośrednie cele wiążą się z poszczególnymi etapami przypadającymi na konkretny okres.

Nie bez znaczenia jest również zakres przedmiotowy, czyli w skrócie merytoryczna treść tego dokumentu. Będzie ona znacznie się różnić w zależności od sfery działalności, która została objęta planem naprawy czy też rozwoju. Jeżeli decydujemy się na przygotowanie biznesplanu, zawierającego cele długoterminowe, obowiązkowe jest również zwrócenie uwagi na szanse oraz zagrożenia mające swoje źródło w najbliższym otoczeniu. Tego rodzaju plan skupia się w dużej mierze na rozwoju i obejmuje okres większy niż 5 lat.

Jak widać, biznesplan to dokument, który zawiera wiele ważnych informacji i zawiera tylko najważniejsze kwestie związane z konkretną inwestycją.