Egzekwowanie zaległych zobowiązań może być trudne i skomplikowane. Nie zawsze kończy się też tak, jak chcemy. Jednak przedsiębiorcy muszą nawiązać współpracę z firmą windykacyjną, gdy chcą odzyskać pieniądze od nierzetelnego klienta. Twardą windykację zwykle poprzedza miękka windykacja. Zwykle dopiero wtedy, gdy telefony, e-maile i SMS-y nie skutkują, przedsiębiorca decyduje się wkroczyć na drogę sądową.

Na czym polega miękka windykacja?

Celem windykacji miękkiej jest uzgodnienie warunków spłaty zadłużenia, które zaakceptują obie strony. Możemy mówić, że jest skuteczna, gdy dłużnik i wierzyciel dojdą do porozumienia. W tym przypadku monity wysyłane są listownie, telefonicznie i esemesowo. 

Windykacja miękka a windykacja twarda

Popularne bazy dłużników

Jeśli nie spłacasz swoich zobowiązań punktualnie, powinieneś się liczyć ze wpisem do następujących baz dłużników; KRD (Krajowy Rejestr Długów), Big InfoMonitor, BIK (Biuro Informacji Kredytowej), KBIG (Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej) oraz Rejestru Dłużników ERIF.

W przypadku BIG InfoMonitor windykacja miękka składa się z kilku etapów. Jeśli jesteś wierzycielem, na samym początku rejestrujesz się w systemie i podpisujesz stosowną umowę z biurem. Następnie wysyłasz listem poleconym do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Informujesz w nim m.in. o tym, że nawiązałeś współpracę z BIG InfoMonitor. Powiadamiasz również o możliwych skutkach dalszego nieuregulowania zobowiązania (wpis do bazy dłużników). Kiedy minie 60 dni od terminu wymagalności spłaty długu i 30 od wysłania wezwania do zapłaty, możesz ponownie zalogować się do systemu i wpisać dłużnika. W ostatnim etapie wysyłasz do niego list z informacją, że znajduje się w Rejestrze Dłużników.

Windykacja miękka a windykacja twarda

Na czym polega twarda windykacja?

To ostrzejsza forma egzekwowania należności. Windykator dąży do jak najszybszego odzyskania spłaty. Warto pamiętać, że tę metodę windykacji można stosować wtedy, gdy windykacja miękka okazała się bezskuteczna. W tym przypadku można nałożyć dotkliwe dla dłużnika sankcje prawne.

Windykacja twarda składa się z kilku etapów. Jeśli wcześniej jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz teraz wpisać dłużnika do bazy. W ten sposób traci on zdolność kredytową. Może mieć spory problem z wzięciem pożyczki, kredytu, a nawet telefonu na abonament. 

Inną popularną techniką jest wywiad gospodarczy. Pozwala ustalić aktualną sytuację finansową dłużnika. Windykator powinien zebrać informacje na temat majątku dłużnika (wielkość i poszczególne składniki) i płynności finansowej. Jeśli masz problem z nieuczciwym przedsiębiorcą, windykator ustali też jego pozycję na rynku. Wywiad gospodarczy musi być bardzo dokładny. Nawet najdrobniejszy szczegół może wpłynąć na dalszy przebieg windykacji.

Do kolejnych etapów możemy zaliczyć:

  • postępowanie sądowe,
  • postępowanie przedegzekucyjne,
  • postępowanie egzekucyjne (komornicze).

Jeśli wszystkie formy windykacji miękkiej i twardej okazały się nieskuteczne, potrzebna będzie pomoc komornika. Celem jego działalności jest odzyskanie należności od osoby zadłużonej. Może zająć bezpośrednio należną kwotę z majątku, emerytury, renty, wynagrodzenia za pracę.

Artykuł przygotowany przy współpracy z Paweł Zając (komornik warszawa praga południe).