W osiągnięciu zamierzonych celów z pewnością pomagają działania marketingowe. Obecnie na rynku występuje wiele rozwiązań, sprzyjających promocji przedsiębiorstw. Jedną z coraz częściej wykorzystywanych opcji marektingowych przez firmy jest marketing mix. Czym on właściwie jest i jakie są jego główne cechy?

Marketing mix – czym on właściwie jest?

Mówiąc krótko, marketing mix to wszystkie elementy, za pośrednictwem których działalność może podwajać popyt na swoje usługi. Jest on kompilacją pewnych czynników, działań, procesów i technik, które są pod nadzorem firmy. Działania te są podejmowane, by mieć wpływ na konkurencję i konsumentów, by dążyli do dokonania zakupu odpowiednich towarów.

Koncepcje marketingu mix

Obecnie istnieją cztery różne koncepcje marketingu mix. Mowa tutaj o tradycyjnej koncepcji 4P, nowoczesnej koncepcji 4P, koncepcji 4C oraz rozszerzonej koncepcji 7P. Mogą one wspólnie wpływać na działania rynkowe.

Tradycyjna koncepcja 4P

Polega ona na wykreowaniu produktu, który będzie dostępny w odpowiednim miejscu i czasie. Ponadto, twór ten będzie właściwie promowany i dostępny w przystępnej cenie. Koncepcja ta składa się z takich elementów jak: produkt, cena, promocja i dystrybucja. Są one także podstawowymi narzędziami do kreowania efektywnych kampanii reklamowych.

Marketing mix i jego specyfika

Nowoczesna koncepcja 4P

To koncepcja marketingu, ujęta w bardziej unowocześnionej formie. W skład tej koncepcji wchodzą takie składowe jak ludzie, procesy, programy i dokonania. Tutaj kładziony jest nacisk na świadomość marketingową osób zatrudnionych w danej firmie, gdyż oni mają ogromne znaczenie na sukces podejmowanych działań promocyjnych. Dzięki wykorzystaniu w tej koncepcji procesów, można kierować działaniami, które dążą do nawiązania relacji ze otaczającym środowiskiem. Wykorzystywane programy skupiają się przede wszystkim na konsumencie i są bardziej zaawansowane niż te w tradycyjnym 4P. Dokonania są natomiast informacją na temat rozwoju przedsiębiorstwa, wykorzystującą mierniki finansowe i nie tylko.

Idea 4C

4C skupia się najbardziej na kliencie, na czynnikach, które są istotne z jego perspektywy. Tutaj dokonuje się analizę konkretnych oczekiwań i preferencji konsumenta. Te informacje są później uwzględniane na etapie tworzenia danego produktu. Koncepcja ta skupia się także na kosztach, jakie czekać będą do zapłaty klientów. Niezmiernie istotna jest wygoda klientów, by mieli jak najbardziej dogodny dostęp do danego produktu oraz komunikacja, stanowiąca podstawę do tworzenia więzi z grupą odbiorców.

Rozszerzony zarys 7P

Podstawą tej koncepcji był wspominana już idea 4P. Otrzymała ona dodatkowe elementy, odpowiadające potrzebom współczesnych konsumentów. Oprócz produktu, promocji, ceny i dystrybucji zwraca się uwagę także na klientów, proces budowania wizerunku firmy oraz świadectwo materialne, które jest zebraniem wszelkich elementów, składających się na kreowanie opinii firmy. Znajduje się tutaj np. logo, identyfikacja wizualna czy styl urządzenia siedziby danej działalności.