Nawet najdoskonalszy biznesplan, świetna obsługa pracownicza i doskonała wizja rozwoju przedsiębiorstwa na nic się nie zdadzą bez odpowiedniego produktu. To właśnie on decyduje o sukcesie lub porażce firmy. Dlatego też należy szczególnie dbać o produkty od etapu produkcji, prze przechowywanie, aż po dystrybucję. Dzisiaj zajmiemy się kwestią magazynowania towarów, omawiając, jak o nie odpowiednio zadbać.

 

Na czym polega magazynowanie?

Pozornie mogłoby się wydawać, iż z wszystkich etapów, przez które przechodzi produkt przed trafieniem do klienta, magazynowanie jest najprostsze. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. Niewiele trzeba, aby uszkodzić produkty, zagubić niektóre z nich, czy też całkowicie zaburzyć funkcjonowanie firmy przez niewłaściwą logistykę magazynową.

 

Prawidłowe magazynowanie towarów to zadanie dla profesjonalistów, którzy posiadają w tym zakresie odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie każdy zdaje sobie sprawę z istnienia specjalnych systemów i zasad obsługi magazynów, które zostały skonstruowane przez fachowców, na podstawie analizy funkcjonowania najsprawniej funkcjonujących magazynów na świecie. Popularne zasady, dotyczące zarządzania gospodarką magazynową, to LIFO i FIFO. Wybierając firmę zajmującą się magazynowaniem towarów, warto zwrócić uwagę, czy przestrzega ona tych norm.

 

Magazynowanie wymaga wykonania szeregu działań, które mają na celu zabezpieczenie produktów, a także ich właściwe uporządkowanie. Logistyka magazynowa powinna obejmować działania na wszystkich etapach magazynowania, począwszy od przyjmowania towaru. Już w strefie przyjmowania należy właściwie oznaczyć i posegregować ładunek. Później przychodzi czas na etykietowanie. W profesjonalnych magazynach coraz częściej wykorzystuje się w tym celu kody kreskowe, które znacząco przyspieszają proces wydawania towarów.

 

Odpowiednia hala magazynowa

Wykwalifikowanie obsługi magazynu oraz stosowane przez nią procedury są niezwykle istotne, jednak nie mniej ważna jest sama hala, w której gromadzone są towary. Jakie powinna ona spełniać wymagania? Z pewnością kluczową kwestią jest wystarczająca przestrzeń. Nie może przecież dojść do sytuacji, w której część produktów po prostu nie zmieści się w magazynie. Przed pozostawieniem produktów w danym magazynie, należy również sprawdzić, czy jest on przystosowany do ich przechowywania. Niektóre towary wymagają składowania w określonej temperaturze czy też wilgotności.

 

Niebagatelną rolę odgrywa również lokalizacja hali magazynowej. Właściwa logistyka magazynowa wymaga, aby hala mieściła się nieopodal fabryki produkcyjnej, a także przy drodze przelotowej, umożliwiającej sprawny transport ładunku. Często jedna tylko hala magazynowa nie jest w stanie spełnić obu tych warunków. Dlatego właśnie zaleca się korzystanie z usług firm wyspecjalizowanych w magazynowaniu towarów, gdyż zwykle dysponują one co najmniej kilkoma halami, pomiędzy którymi w razie potrzeby transportują towary. Oczywiście usługi takich firm są płatne, jednak zważając na zdecydowane usprawnienie procesu dystrybucji, wydają się bardzo opłacalne.

 

Znaczenie logistyki magazynowej dla funkcjonowania firmy produkcyjnej