Dobry pracownik to taki, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki, jest oddany i angażuje się w codzienne życie firmy. Niestety w dzisiejszych czasach trudno o pracowitych ludzi, których na próżno szukać w morzu osób nastawionych wyłącznie na działanie po najniższej linii oporu. W jaki sposób motywować swoich pracowników do skrupulatnej pracy?

Nagradzanie bez nakładów finansowych

Sami pracownicy za najczęstszą formę motywacji uznają działania, które idą w parze z finansami. Mowa tu więc o podwyżkach, premiach i atrakcyjnych dodatkach (bony, karnety), które można wykorzystać w czasie wolnym od pracy. Tymczasem równie skuteczne jest nagradzanie pracownika bez konieczności wydawania firmowych funduszy.

Warto zacząć od udzielania informacji zwrotnych na temat wykonywanej pracy. Pochwała słowna, nierzadko czyniona w zespołowym gronie, motywuje nie tylko samego zainteresowanego, lecz także pozostałych pracowników. Równie skuteczna jest zachęta osoby do uczestnictwa w tworzeniu i rozwoju firmy. Daje to szersze perspektywy, za którymi z czasem pewnie przyjdą i większe dochody. Dobrym krokiem jest też zaproponowanie udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i konferencjach branżowych, których celem jest rozwój kompetencji.

Jak motywować pracowników w swojej firmie?

Motywowanie pozytywne i negatywne

Metody pozytywnego motywowania pracowników polegają na nagradzaniu ich w formie pieniężnej. W zależności od wyników można zdecydować się na premię uznaniową czy nagrody finansowe. Inne pozytywne metody obejmują formę pozapłacową. Pracownik może zyskać dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy, udział w kursie języka obcego, firmowe obiady czy karnety do wykorzystania w sklepach.

Motywowanie negatywne to przeważnie stwarzanie sytuacji, w której pracownik poczuje się zagrożony na swoim stanowisku pracy. Może to jednak spowodować zanik satysfakcji z wykonywanej pracy i zwiększenie dystansu w pracowniczych relacjach. Tego typu sposób motywacji uważa się za przestarzały i nieskuteczny, dlatego coraz rzadziej spotyka się firmy, które taki system stosują.