Początkujący przedsiębiorcy, często popełniają podstawowy błąd, jakim jest brak organizowania finansów w firmie. Nagłe i duże przypływy pieniężne, powodują chęć wydawania dużych ilości pieniędzy, ale trzeba pamiętać, że przedsiębiorca odpowiedzialny jest za całą działalność, więc pomimo dużego przychodu, zaraz będzie trzeba opłacić koszty stałe takie jak, podatki, pensje pracowników i podwykonawców, rachunki czy raty leasingu.

Planowanie budżetu

Planowanie budżetu wbrew pozorom nie jest trudne. Trzeba tylko wiedzieć, jak się do tego zabrać, tak aby ostatecznie finanse w firmie się zgadzały. Najważniejsze jest to, aby bazować na twardych liczbach, a nie tylko na przypuszczeniach i szacunkach. Nieodzowny tu będzie prosty arkusz kalkulacyjny, lub przynajmniej notatnik. Należy zacząć od dokładnego rozpisania wszystkich kosztów, nawet najmniejszych. Składają się na nie bieżące rachunki, raty kredytów, pensje, czy podatki. Szczegółowe ustalenie kosztów jest kluczowe, gdyż bez tego nie da się oszacować, jakie przychody trzeba osiągnąć, aby wypracować zysk. O tym czy finanse w firmie będą się zgadzały, decyduje również stałość przychodów. Należy pamiętać, że przychód, to nie to samo co zysk.

Organizacja finansów w firmie

Tworząc więc zestawienie kosztów i przychodów, wychodzi ile kosztów należy obciąć, albo jak zwiększyć zyski, aby finanse w firmie wyszły na plus. Regularne analizowanie bilansu, jest konieczne, aby uzyskać długoterminową rentowność. Znając swoje koszty, trzeba również oszacować przyszłe przychody. Je również należy zapisać i regularnie zestawiać z kosztami stałymi, aby z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy należy zadbać o zwiększenie przychodów w firmie, tak aby nie doprowadzić do sytuacji, gdy koszty są chwilowo wyższe niż dochody.

Dbanie o finanse w firmie jest o wiele łatwiejsze gdy wykorzystuje się do tego specjalne oprogramowanie lub zwykły arkusz kalkulacyjny. Wszystko sprowadza się do dokładnego rozpisania i podliczenia. Trzeba pamiętać o uwzględnieniu nagłych wydatków, które mogą zdarzyć się w każdej firmie. Stąd konieczność posiadania odpowiedniej rezerwy finansowej.