Wszystkie regulacje prawne związane z bronią są zawarte w ustawie z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji. Co jakiś czas podejmowane są prace nad tą ustawą. Wszyscy mieszkańcy Polski mogą zakupić bron palną na nabój scalony i amunicję tylko i wyłącznie w momencie posiadania pozwolenia na broń. Po zdobyciu pozwolenia można ją zakupić w stacjonarnych sklepach lub wybrać sklep z bronią myśliwską online, gdzie bez wychodzenia z domu można zakupić interesujący nas model.

Pozwolenie na broń

O pozwolenie na broń ubiega się w Komendzie Wojewódzkiej, właściwej dla stałego miejsca zamieszkania. Brany jest tutaj pod uwagę adres stałego pobytu. By otrzymać wyżej wspomniane pozwolenie należy spełnić kilka określonych warunków. Po pierwsze należy wykazać istotną przyczynę otrzymania pozwolenia. Trzeba mieć ukończone 21 lat, być zdrowym psychicznie i fizycznie, bez uzależnień od alkoholów i innych substancji psychoaktywnych. Jest to stwierdzane na podstawie dokumentów wydanych przez lekarza i psychologa. Konieczne jest także nie stanowienie niebezpieczeństwa dla własnego zdrowia, innych oraz porządku prawnego. W tym przypadku następuje analiza w rejestrze sądowym i danych policyjnych oraz prowadzony jest wywiad środowiskowy przez dzielnicowego.

Osoby, które spełniają wyżej wymienione warunki otrzymują pozwolenie na broń wydane przez komendanta Policji. Procedura ubiegania się o pozwolenie trwa zwykle około 2 miesięcy. Po tym okresie Policja wydaje zaświadczenia, które upoważniają do nabycia broni. Promesy te są niezbędne podczas zakupu broni w sklepie czy rynku wtórnym. Każdy posiadacz broni jest zobowiązany do przechowywania jej w szafach pancernych lub sejfach, które spełniają wymóg co najmniej klasy S1.

Zakup broni myśliwskiej

Broń palna myśliwska

Najłatwiej w Polsce jest uzyskać pozwolenie na broń myśliwską. Tutaj koniecznym warunkiem jest to, by być myśliwym i być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to czasochłonna procedura dla osób, które dopiero ubiegają się o to członkostwo, ponieważ sam staż trwa 12 miesięcy, a następnie należy odbyć szkolenie łowieckie i zdać egzamin dla kandydatów do PZŁ.

Do broni myśliwskiej zaliczane są wszystkie bronie długie centralnego zapłonu. Mowa tutaj o różnych karabinach, karabinkach oraz strzelbach. Chętni na broń o lufach gwintowanych muszą podporządkować się wymogom mówiącym, że kaliber nie może być mniejszy niż 5,6 mm, energia pocisku nie mniejsza niż 1 000 J w odległości 100 m od lufy. Ponadto magazynki broni myśliwskiej nie mogą posiadać miejsca na więcej niż 5 naboi.

Sklep z bronią myśliwską online

Jak już wspomniano broń można nabyć na rynku wtórnym od prywatnych sprzedawców, w stacjonarnych sklepach myśliwskich oraz miejscach takich jak sklep z bronią myśliwską online. W tych punktach zakupić można przy okazaniu promesy odpowiednią broń łowiecką, lunety myśliwskie, profesjonalną odzież oraz inne akcesoria, służące do uprawiania hobby jakim jest myślistwo. Wyjście na polowanie bez odpowiedniego wyposażenia nie będzie udane, tak więc zakupy w sklepach myśliwskich są obowiązkową czynnością przed rozpoczęciem swej przygody z łowiectwem.