W dzisiejszych czasach jedną z najbardziej pożądanych umiejętności jest zdolność do sprawnego komunikowania się. W warunkach postępującej globalizacji, która nie omija rynków pracy, możliwość sprawnego przeprowadzenia rozmowy telefonicznej jest niezbędna. Często na niski poziom komunikatywności nie wpływa słaby poziom empatii, ale bardziej prozaiczny czynnik – brak znajomości języka. Dlatego język angielski biznesowy, to elementarz.

W jakich firmach potrzebny jest język angielski?

Na pytanie o to, w jakich firmach przyda się znajomość języka angielskiego, można odpowiedzieć dość proste. We wszystkich. Jest to tylko z pozoru nazbyt obcesowa odpowiedź. Język angielski w dzisiejszych czasach przejął funkcję, którą kiedyś pełnił język francuski, względnie łacina. Mianowicie były to języki wykorzystywane do dobijania targu przez kupców handlujących na międzynarodową skalę, używane były podczas rozmów dyplomatycznych, a także wykorzystywane do praktycznie wszystkich negocjacji handlowych, dyplomatycznych lub towarzyskich. Dzisiaj język francuski oraz łacina odeszły w niepamięć, a uniwersalnym językiem, którym operują wykształceni ludzie na całym świecie, stał się właśnie język angielski biznesowy.

Czy potoczną angielszczyzna wystarcza w biznesie?

Potoczna angielszczyzna często wystarcza do komunikowania się w prostych sytuacjach życiowych, jednak może być niewystarczająca podczas nawiązywania relacji zawodowych. Wiele firm odkryło niszę na rynku i zaczęło oferować specjalne kursy, w których zakresie jest właśnie język angielski biznesowy. Sprowadza się to do nauczenia podstawowych terminów związanych z handlem, rynkami finansowymi, slangiem branżowym, właściwym dla pracowników danej firmy, ale również do szlifowania poprawności językowej. Trzeba pamiętać, że sposób wysławiania się w sytuacjach towarzyskich, dalece odbiega od kanonów przyjętych na oficjalnych spotkaniach. Dlatego, aby zrobić dobre wrażenie na swoich współpracownikach lub kontrahentach, warto popracować nad tym, aby język był poprawny stylistycznie oraz spełniał wymagania dyplomatyczne. Warto w tym miejscu zauważyć, że według psychologów swobodne komunikowanie się rozmówców pomaga budować zaufanie, natomiast przeciwna sytuacja wręcz odwrotnie – utrudnia to. Jednocześnie nie da się ukryć, że zaufanie jest podstawową kwestią, w budowaniu trwałych relacji biznesowych.

Komunikacja w biznesie kluczem do sukcesu

Jak uczyć się angielskiego pod kątem biznesu?

Pytanie o to, jak uczyć się języka angielskiego, aby móc wykorzystać go na płaszczyźnie zawodowej, często powtarza się wśród uczestników kursów. Nie ma jednak na to prostej odpowiedzi. Zdaje się, że najlepszą opcją, będzie podążanie za naturalnym tokiem nauczania, oferowanym przez doświadczone firmy szkoleniowe, a jednocześnie uzupełnianie swojej edukacji w specjalistyczne szkolenia, skierowane do osób, dla których angielski biznesowy jest priorytetem. Trzeba pamiętać o tym że, w relacjach zawodowych, najważniejsza jest mimo wszystko, ogólna biegłość językowa, a brak specjalistycznego słownictwa, nie zawsze jest przeszkodą, nie do przeskoczenia.

Wpis został zrealizowany przy pomocy firmy szkoleniowej Eklektika. Więcej o ofercie tej firmy można przeczytać na eklektika.pl.