Przemówienia motywacyjne to bardzo ważna cześć firmowych przemówień. Co więc mówić do pracowników, aby ich jakoś motywować?

Przygotowanie do przemówienia motywacyjnego

Przemowa motywacyjna do zespołu pracowników to na pewno element motywacji zespołu. Najczęściej rozmowę prowadzi kierownik, menadżer albo też trener. Ważne będzie oczywiście bardzo dobre przygotowanie do takiej rozmowy. Trzeba wiedzieć o motywacji jak najwięcej. Liczy się wiedza o ludziach, ponieważ to do nich kieruje się słowa. Określ cel zespołu i korzyści dla pracownika z realizacji celu Jasne wyznaczenie celu ma wielkie znaczenie w pracy i w motywacji. Powinno się działać w taki sposób, by ostatecznie doprowadzić do określonego celu.

Poza ważną motywacją finansową będzie można mówić także o innych motywatorach, które także mają duże znaczenie. Powinno się oczywiście znać te motywatory bardzo dobrze, ponieważ od tego będzie zależeć czy uda się do takiej drugiej osoby skutecznie trafić, a na pewno nie jest to zadanie łatwe. Jeśli więc motywator chce być skuteczny musi umieć trafić do drugiej osoby, przygotować takie przemówienia, które rzeczywiście będą udane i tym samym będą innym odpowiadać. To najważniejsza sprawa, na której powinno nam zawsze zależeć.

Jak motywować zespół do pracy?

Zwróć uwagę na atmosferę współpracy

W czasie mowy przełożony powinien zwracać uwagę na pracowników oraz to jak wygląda atmosfera współpracy, która powinna przebiegać w przyjazny sposób oraz bez konfliktów. Sympatie oraz antypatie należy odłożyć w pracy na bok. Pracownikom należy natomiast przypominać o tym jak wyglądają zasady komunikacji,. Ważne będzie również odpowiednio podzielić obowiązki w pracy i czas pracy dostosować do potrzeb pracowników. Jeśli są konflikty przełożony powinien dążyć do tego, by bezstronnie je rozstrzygać. Chodzi o to, by w ten sposób działać tak, by cały zespół był zadowolony z tego co się wydarzy.

Podkreśl możliwości rozwoju

Na zakończenie przemowy motywacyjnej należy podkreślić, że osiągnięcie celów przyczyniać się będzie do tego, że pracownik będzie się rozwijał i będzie się dało budować doświadczenie oraz kwalifikacje. W przyszłości może się to wiązać z uznaniem przez pracodawcę albo też przełożonego do awansu w pracy. Mowy motywacyjne nie będą łatwym zadaniem, ale mogą się okazywać niezwykle skuteczne.