Takie pytanie dość często się pojawia. Pytanie to zasadne, ponieważ trzeba się zastanowić czy chodzi nam o sportowego trenera czy może chcemy myśleć o osobie, która będzie działać jako tak zwany trener biznesu i obecnie będzie miała naprawdę popularna profesję.

Kompetencje trenerskie a jakość szkolenia

Właściwie do połowy lat osiemdziesiątych kadra menadżerska uczyła się niewiele po ukończeniu studiów a kursem w firmie był kurs BHP i na tym się kończyło. Przeżycia z tych doświadczeń zniechęcały ludzi do nowych kursów. Jednak zmiana na rynku i pojawienie się zagranicznych firm sprawiło, że szkolenie staje się obecnie ważnym elementem rozwoju każdej firmy.

Dzisiaj już wiele osób pracując w sektorze publicznym i prywatnym uważa koncepcję organizacji uczącej się za wzorzec struktury oraz zachowań organizacji XXI wieku. Jeden z głównych twórców koncepcji organizacji uczącej się Peter Senge twierdzi, że każda organizacja musi tworzyć swój własny wzorzec, by móc funkcjonować jak należy. Jedynie osoby, które są aktywne i kierują procesem uczenia mają szanse na to by osiągać sukces.

 Kim jest idealny trener?

Organizacja ucząca się oparta będzie o rozwijanie kompetencji a więc połączenie wiedz i odpowiednich postaw. Jeśli chce się pozyskiwać nowe wiadomości wystarczy czytać książkę oraz artykuły w sieci, ale żeby to działało musimy coś więcej i to może stanowić niekiedy problem dla nas. Trener to szkoleniowiec, który ma wiedzieć jak kształtować kompetencje i to jego wsparcie ma mieć konkretny charakter. Na pewno musi to być osoba oczyta z odpowiednią wiedzą.

Kim jest idealny trener?

To osoba, której kompetencje merytoryczne oraz dydaktyczne są na wysokim poziomie. Szkolenia z takimi trenerami to doświadczenie rozwoju i tak naprawdę wielka przyjemność. Osiągać będzie można zakładane cele, uczestnicy przekonują się do tej formy i tak właśnie chcą podnosić swoje umiejętności. Trener pasjonuje się tym co robi. To bardzo ważne, ponieważ jeśli wie co chce robić to ma większe szanse, by osiągnąć zadowalający efekt swojej pracy. Zachowuje odpowiednie proporcje między dobra atmosfera pracy a jednocześnie działaniem sprawnym i efektywnym.

 Kim jest idealny trener?

Tych elementów, którymi idealny trener będzie się zajmował jest sporo i one wszystkie muszą być brane pod uwagę, jeśli podejmowane przez niego działania przynosić mogą zadowalający efekt i będziemy z nich zadowoleni. Trzeba podjąć takie działania, które sprawią, że będzie można podnosić atmosferę dobrej pracy a systematyczna realizacja materiału również będzie przebiegać skutecznie.