Z pewnością tancerze towarzyszą dziejom ludzkości już od bardzo dawna. Taniec pozwala na uwolnienie własnego ciała i pozytywnej energii. To relaks nie tylko dla ciała, ale i dla ducha, o czym bardzo często się zapomina. Mimo, iż zwykle kojarzony jest z rozrywką to również może być także sposobem na życie i źródłem jego utrzymania. Zawodowi tancerze podejmują przeróżne profesje powiązane w jakikolwiek sposób z ruchem. Kto zatem może zostać tancerzem oraz jakimi cechami powinien się charakteryzować?

Predyspozycje do zawodu tancerza

Zwykle nie ma ściśle formalnych wymogów do spełnienia, być móc zostać tancerzem. Z pewnością wszyscy tancerze wybrali ten zawód z powołania. Tancerz musi lubić tańczyć, prezentować artystyczny zmysł oraz pojmować taniec jako sztukę. Ogromną rolę spełnia również talent, ponieważ bardzo ważne są praktyczne umiejętności, zarówno te, które się nabyło oraz te wrodzone. Istotne są też warunki zdrowotne, ponieważ tancerz wykonuje zawód niezwykle wyczerpujący fizycznie – musi posiadać silny układ ruchu, zarówno mięśniowy, jak i kostny. Nie wspominając już o bardzo dobrej kondycji fizycznej porównywalnej do tej występującej u aktywnych sportowców. Bardzo pomocne jest kształcenie się w szkole typowo tanecznej, podobnie jak różne kursy i warsztaty taneczne, w których brało się udział.

Czym charakteryzują się tancerze?

Wykształcenie taneczne

Jak już wspomniano, by zostać tancerzem nie można opierać się jedynie na talencie, predyspozycjach czy umiejętnościach. Istotne jest również właściwe wykształcenie. Tancerz musi być świadomy i umieć znać zasadność ruchów, które wykonuje, a dokładnie wykazywać kontekst nie tylko historyczny, ale i artystyczny. Jedną z dróg jaką mogą wybrać młodzi tancerze to z pewnością szkoła baletowa. Warto obalić stereotyp, że szkoła ta uczy tylko i wyłącznie baletu. To nieprawda. Każdy uczeń tej szkoły będzie musiał poznać i rozwinąć umiejętność tańca w różnych gatunkach, od tych bardziej klasycznych, nowoczesnych po ludowe i bardziej charakterystyczne. W programie szkół baletowych znajdują się takie zajęcia jak rytmika, partnerowanie, akrobatyka, jazz, pilates, stretching, contorion czy zasady charakteryzacji. Z części teoretycznej do zaliczenia obowiązkowa jest historia tańca, podłoże kulturowe każdej z odmian tańca. Każdy uczeń zostanie sprawdzony pod kątem zdolności tworzenia, redagowania audycji muzycznych oraz umuzykalnienia. Absolwenci szkoły baletowej mogą ubiegać się również o stanowisko pracownika teatru lub ośrodka kultury.

Inne formy dokształcania

Oprócz uczęszczania do szkół baletowych, umiejętności taneczne można rozwijać również poprzez różne kursy taneczne. Są one organizowane często przez szkoły tańca, ośrodki kultury czy też podmioty prywatne. Dedykowane są najczęściej pewnemu obszarowi sztuki tańca np. tańca towarzyskiego czy nowoczesnego. Bardzo często oprócz zajęć praktycznych składają się również z wykładów teoretycznych. Są z reguły prowadzone przez doświadczonych i wyszkolonych instruktorów, dzięki którym można się nauczyć tańca praktycznie od podstaw.