Miasto Kraków i jego bogata historia są nieodłącznie związane z Państwem Polskim i trudnymi chwilami, które przeżywało. O tym, jak duży wpływ miał Kraków na dzieje kraju świadczy choćby przeniesienie stolicy Polski do tego miasta. Miało to miejsce w 1038 roku, za panowania Kazimierza Odnowiciela i taki stan rzeczy utrzymywał się przez najbliższych 700 lat.

Kraków i jego trudna historia

Początki dziejów Krakowa

Chcąc jednak zacząć od samego początku, pojawia się potrzeba cofnięcia aż do IX wieku, kiedy rozwijało się Państwo Wiślan. Rzeka i znajdujące się w pobliżu wzgórze stanowiło wręcz idealne miejsce do osiedlania się, dlatego jako pierwsi zajęli je Czesi. Największe zasługi dla Krakowa przypisuje się zdecydowanie dynastii Piastów, dzięki której Kraków został uznany za jeden z najbardziej znanych ośrodków w Europie. Podczas panowania Bolesława Chrobrego postanowiono, że metropolią kościelną będzie Gniezno, natomiast siedzibą biskupstwa ustanowiono Kraków, Kołobrzeg i Wrocław. Niedługo później rozpoczęła się budowa Katedry na Wawelu oraz jednej z pierwszych romańskich świątyń - Kościoła św. Andrzeja. W 1241 roku miał miejsce atak Tatarów na Polskę, na skutek czego Kraków został prawie doszczętnie zniszczony, skradziono ponadto większość cennych przedmiotów, pamiątek. Kilka lat później – w roku 1290 – rozpoczęła się budowa Kościoła Mariackiego, czyli jednego z najbardziej znanych zabytków w Polsce. Najbardziej dynamiczny rozwój przypadł na lata 1333-1370, kiedy na tronie zasiadł Kazimierz Wielki, od jego imienia utworzono nawet miasto, które włączono do Krakowa w postaci dzielnicy. Zyskał ponadto Zamek na Wawelu, który znacząco rozbudowano, pojawiły się brukowane ulice i poprawił się stan wodociągów. Najważniejszym wydarzeniem zdecydowanie było założenie Akademii Krakowskiej, którą następnie przekształcono w Uniwersytet Jagielloński. Odwiedzając stronę Krakow Culture można zapoznać się z wieloma dokładniejszymi informacjami na ten temat.

Historia Krakowa na przestrzeni wieków

Rządy dynastii Jagiellonów także przyniosły miastu wiele korzyści, w 1430 roku Kraków przystąpił do Ligi Hanzeatyckiej, co wpłynęło w realny sposób na stosunki handlowe na arenie europejskiej. U schyłku XV wieku powstał Barbakan, który połączono z bramą Floriańską, dzięki czemu wzmocnił się poziom fortyfikacji. W roku 1520 zamontowano na Wawelu dzwon Zygmunta Starego, natomiast na lata 1556-1560 przypadła budowa Sukiennic na Rynku Głównym. Unia Polsko-Litewska doprowadziła do spadku znaczenia Krakowa, na skutek tego doszło do przeniesienia sejmu do Warszawy, a następnie rezydencji i stolicy. W 1572 roku umarł ostatni z władców dynastii Jagiellonów, na jego miejsce szlachta wybrała Henryka Walezego, zakończyła się wówczas zasada dziedziczenia tronu. Od tego momentu znacząco wzrosła rola szlachty, co przyniosło niestety dużo niepożądanych konsekwencji dla kraju. W drodze dalszego spadania znaczenia Krakowa ogromny wpływ ma epidemia dżumy i powódź w lipcu 1652 roku. W wyniku potopu szwedzkiego miasto zostało doszczętnie zniszczone, obrabowano również skarbiec królewski i wiele zabytków.