Przetwarzanie w chmurze to ogólne określenie wszystkiego, co obejmuje dostarczanie hostowanych usług przez Internet. Usługi te zasadniczo są podzielone na trzy kategorie: infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa. Nazwa została zainspirowana symbolem chmury, który jest często używany do przedstawiania Internetu w schematach blokowych i innych schematach.

 Co to jest chmura i jakie są jej zalety i wady?

Zalety chmury

Być może najważniejszą korzyścią przetwarzania w chmurze jest obniżenie kosztów IT. Przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości i rodzaju, mogą znacznie zaoszczędzić na kosztach kapitałowych i operacyjnych.

System oparty na chmurze jest bardziej niezawodny i spójny niż wewnętrzna infrastruktura IT. Usługi są dostępne w 99,99% przez 24/7/365. Twoja firma może korzystać z ogromnej puli wielkich zasobów IT, a także z mechanizmu szybkiego przełączania awaryjnego - w przypadku awarii serwera hostowane aplikacje i usługi mogą być łatwo przenoszone na jeden z dostępnych serwerów.

 

Przetwarzanie w chmurze zapewnia rozszerzone i uproszczone możliwości zarządzania i utrzymania infrastruktury IT poprzez centralne zarządzanie zasobami, infrastrukturą zarządzaną przez dostawców i umowami. Jedną z zalet przetwarzania w chmurze jest również to, że pozwala zapomnieć o technologiach i skupiać się na kluczowych działaniach biznesowych i celach. Może też skrócić czas potrzebny na wprowadzenie na rynek nowszych aplikacji i usług.

 Co to jest chmura i jakie są jej zalety i wady?

Wady chmury

Dostawcy usług w chmurze opiekują się wieloma klientami każdego dnia, dlatego serwer może spowolnić i mogą się pojawić awarie techniczne. Może to spowodować tymczasowe zawieszenie procesów biznesowych. Jeśli Twoje połączenie jest offline, nie będziesz mieć dostępu do żadnej aplikacji, serwera ani danych z chmury.

Chociaż dostawcy usług w chmurze wdrażają najlepsze standardy bezpieczeństwo danych i certyfikaty branżowe, przechowywanie danych i ważnych plików na zewnętrznych serwerach zawsze jest w pewnym stopniu ryzykowne.

Chociaż dostawcy usług w chmurze obiecują, że chmura będzie elastyczna w użyciu i integrowaniu, zmiana usług w chmurze jest czymś, co jeszcze do końca się nie rozwinęło. Firmy mogą mieć trudności z migracją swoich usług z jednego dostawcy do drugiego.

Infrastruktura chmury jest w całości własnością, zarządzaną i monitorowaną przez dostawcę usług, przekazuje minimalną kontrolę klientowi. Klient może kontrolować i zarządzać aplikacjami, danymi i usługami wykonywanymi na jego podstawie, a nie samą infrastrukturą zaplecza.