Polscy przedsiębiorcy coraz częściej rozszerzają swoje usługi na rynek europejski, stając się potencjalnym partnerem biznesowym dla zagranicznych firm. Równolegle coraz częściej zachodzi potrzeba sprawnej komunikacji, która będzie wymagać znajomości branżowego słownictwa. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie stosuje się tłumaczenia konsekutywne oraz symultaniczne. Jaka jest między nimi różnica?

Okoliczności wymagające obecności tłumacza

Globalizacja i otwarty rynek to nie jedyny argument przemawiający za rosnącą popularnością tłumaczeń. Obecność tłumacza ustnego sprawdza się w wielu innych sytuacjach, które pociągają za sobą skutki prawne. Mowa tu na przykład o sprawach sądowych, których uczestnikami są cudzoziemcy; współpracy z policją i prokuraturą, załatwianiu spraw urzędowych, ślubach czy podpisywaniu aktów notarialnych.

Warto również podkreślić rosnącą skalę kontaktów biznesowych, które wymagają obecności tłumacza. Jego profesjonalne umiejętności pozwolą tłumaczyć rozmowy między podmiotami, pozwalając na unikanie nieporozumień podczas konferencji czy zawierania umów. Udział specjalisty w tłumaczeniu przebiegu spotkania pozwala przede wszystkim na dokładne zrozumienie intencji drugiej strony, unikając ewentualnych błędów, a nawet strat finansowych.

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne – różnice

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Wyróżnia się tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenia symultaniczne. Pierwsze z nich polega na wysłuchiwaniu wypowiedzi mówcy i tłumaczeniu jej odbiorcom na język docelowy. Współpraca między mówcą a tłumaczem jest ścisła – pierwszy z nich stosuje w swoich wypowiedziach przerwy, by ich treść została przetłumaczona na odpowiedni język.

Tego typu przekład wymaga dobrej pamięci oraz umiejętności skupienia się. Jeśli wypowiedzi są dłuższe, tłumacz posiłkuje się notatkami, które sporządza w trakcie wystąpienia swojego mówcy. Ten rodzaj przekładu można wykonywać w zasadzie wszędzie, bez konieczności używania specjalistycznego sprzętu. Tłumaczenia konsekutywne są najczęściej stosowane podczas konferencji prasowych, spotkań biznesowych, czy wycieczek.

Tłumaczenie symultaniczne to jedno z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń. Przekład odbywa się w specjalnej kabinie, w której przebywa dwoje tłumaczy wyposażonych w mikrofony oraz słuchawki. Praca polega na tłumaczeniu na język docelowy wypowiedzi mówcy w czasie rzeczywistym, docierając do odbiorców również wyposażonych w słuchawki. Przekład symultaniczny wymaga ogromnego skupienia, sprawności językowej, kreatywności i refleksu. Jest to praca generująca duży poziom stresu, dlatego też tłumacze wymieniają się w pełnieniu obowiązków mniej więcej co 30 minut.

Pochodnym rodzajem tłumaczenia konsekutywnego jest tzw. szeptanka. Jak nazwa wskazuje, przekład polega na bieżącym szeptaniu przy uchu odbiorcy wypowiedzi mówcy. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym bez żadnego sprzętu. Ta forma przekładu występuje zazwyczaj podczas spotkań głów państw.

Partnerem materiału jest Translation Street - profesjonalne tłumaczenia konsekutywne.