Dla wielu osób przygotowanie biznesplanu może wydawać się stosunkowo prostym zdaniem. Należy jednak mieć na uwadze to by taki dokument został przygotowany w profesjonalny sposób, ponieważ to dzięki niemu mamy możliwość pozyskania potrzebnych nam źródeł  finansowych.

O czym warto pamiętać sporządzając biznesplan?

Warto pamiętać by przy sporządzaniu biznesplanu unikać podstawowych błędów. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością sporządzenie trzech różnych wersji tego dokumentu. Są to wersje, które przedstawiają możliwości firmy w sposób: optymistyczny, realistyczni i pesymistyczny. Taka metoda pozwala na należytą ocenę szans przedsiębiorstwa oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków, dzięki którym można w sposób właściwy tworzyć realne rozwiązania. Warto również mieć świadomość, że biznesplan sporządzony w sposób bardzo szczegółowy i obszerny nie zawsze stanowi klucz do sukcesu, najważniejsze jest to, aby ukazać doświadczenia firmy tak, aby zapewnić potencjalnego inwestora, że nasze przedsiębiorstwo jest w stanie poradzić sobie z nowymi, stawianymi przed nim wyzwaniami.

Jakie błędy popełniaj przedsiębiorcy podczas tworzenia biznesplanu?

Podstawowe błędy w biznesplanie

Do jednych z najpoważniejszych błędów przy tworzeniu biznesplanu można z pewnością zaliczyć błędy formalne oraz nieproporcjonalną strukturę biznesplanu. W dokumencie tym nie należy opisywać szczegółowo tylko jednej ze stron działalności firmy, powinien być on harmonijny i w jednakowy sposób skupiać się na obszerności wszystkich rozdziałów. Dla wielu kredytodawców dokumentem wysokiego ryzyka jest biznesplan sporządzony w zbyt sztywny sposób, ponieważ w takim przypadku nie ma miejsca na ewentualne zagrożenia, których nie da się przewidzieć.  Jednym z częściej popełnianych błędów jest również zbyt ogólnikowe formułowanie założeń. Przy tworzeniu biznesplanu nie należy także ukierunkowywać go jedynie na zewnętrznego inwestora, ponieważ taki dokument przypomina bardziej prospekt reklamowy niż profesjonalne pismo. Utratę wiarygodności wobec przedsiębiorstwa powoduje również przedstawienie w biznesplanie danych, których nie można zweryfikować.