2021 to rok zmian dla wielu Polaków, a co ważniejsze dla przedsiębiorców. Czekają ich znacznie wyższe składki. Ponadto zaczyna obowiązywać podatek cukrowy oraz zmienione stawki podatków lokalnych. Plusem będą korzyści, płynące z podejmowanych inwestycji przez firmy. Co dokładnie zmieni się w funkcjonowaniu Polskich firm w tym roku?

Negatywne zmiany dla przedsiębiorców

Młodzi przedsiębiorcy muszą w tym roku przygotować się na większe opłaty, do budżetu trafi miesięcznie około 20 złotych więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Miesięczna opłata z 609 złotych zmieniła się na 630 złotych polskich. Nowy rok odczują również aktywnie działający przedsiębiorcy na rynku. Składka na ZUS również zostanie zwiększona w granicach 20-stu złotych. Rata 1431 złotych miesięcznie obecnie równa jest około 1450 złotych. W ujęciu rocznym podwyżka ta będzie wynosić w granicach 240-stu zł.

Zmiany dla firm w 2021 roku

Pozytywne zmiany dla firm

Oprócz wspomnianych podwyżek nie sposób pominąć pozytywnych zmian jakie weszły z życiem w 2021 roku. Przedsiębiorcy odczują kilka korzystnych zmian podatkowych. Przykładem jest tzw. estoński CIT. Pozwala on na odroczenie momentu opodatkowania zysku jaki dana firma uzyskała. Wymogiem jest wszczęcie inwestycji z tychże pieniędzy. Dodatkowo w nowym roku odnotowano parę zmian w podatku VAT. Pojawią się uproszczone korekty faktur, ułatwienia dla eksporterów czy wsparcie w trakcie stosowania kursów walutowych.

Od połowy stycznia zaczęła obowiązywać druga wersja Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie dla mniejszych, średnich i większych przedsiębiorstw wynosi 10 miliardów złotych.

Rejestracja umów o dzieło

Pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o dzieło od stycznia 2021 roku mają obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podpisanych umowach tego typu. Chodzi o to, by państwo dokładnie wiedziało w jaki sposób zarabiają obywatele. Do tej pory ciężko było określić liczbę osób, pracujących na tego typu umowę, gdyż nie było obowiązku tego zgłaszania.