Wiele spraw urzędowych oraz inne formalności wymagają posiadania numeru PESEL. W przypadku obywateli Polski nie stanowi to problemu - numer ten nadawany jest przy urodzeniu każdego obywatela naszego kraju. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób urodzonych za granicą. W jaki sposób Cudzoziemcy mogą otrzymać numer PESEL?

Co to jest PESEL i do czego go potrzebuję?

PESEL to numer składający się z jedenastu cyfr. Każda osoba ma inny numer, PESEL-e nie powtarzają się.. Pierwsze cyfry numeru identyfikacyjnego wskazują na datę urodzenia posiadacza. Podanie numeru PESEL może być niezbędne podczas brania wykonywania spraw urzędowych - ślubu, pogrzebu, czynności związanych ze spadkami i dziedziczeniem. Także rozliczenie podatkowe i niektóre usługi bankowe mogą wymagać podania tego numeru. Identyfikator PESEL znajduje się ponadto w bazach NFZ - służy zatem do umożliwienia otrzymania pomocy medycznej.

Kiedy PESEL może być nadany z urzędu?

Numer identyfikacyjny PESEL nadawany jest podczas wydania aktu urodzenia dziecka. Ponadto otrzyma go osoba dokonująca stałego lub czasowego zameldowania oraz wyrabiająca swój pierwszy dowód osobisty lub paszport w Polsce. O PESEL można się również samodzielnie ubiegać, wypełniając stosowny wniosek w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta - odpowiednich dla miejsca zameldowania. 

Jak Cudzoziemcy mogą otrzymać numer PESEL?

1 czerwca 2021 nastąpiły pewne zmiany

W połowie tego roku w życie weszły przepisy zmieniające nieco procedurę przyznania numeru PESEL Cudzoziemcom. To od tego momentu Gmina lub Miasto może nadać numer PESEL na wniosek, który musi być jednak poparty podstawą prawną.  Po zmianach PESEL jest także nadawany z automatu Cudzoziemcom, którzy planują w Polsce pobyt dłuższy niż 30 dni. Wprowadzone zmiany mają ułatwić Urzędom Skarbowym identyfikację podatników, również pochodzących zza granicy Polski. Dzięki zmianom Obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce mogą korzystać z nowoczesnego rozwiązania ułatwiającego złożenie zeznania podatkowego - “Twój e-PIT”.To znaczne ułatwienie w stosunku do wcześniejszych rozwiązań, które zmuszały pracownika do wysłania zeznania podatkowego drogą korespondencji tradycyjnej.